Call us  M: 06-51262063 T: 013-4681348

Wandelboslaan 30 5042 PD Tilburg Dienstencentrum "Welzijn West"

Vergoedingen door zorgverzekeraar.

Elke Acupuncturist en/of Natuurgeneeskundige therapeut in Nederland, die erkend en vergoed wil worden   door verzekeraars moet voldoen aan de door de verzekeraars gestelde eisen.

Uitgangspunten zijn :

  • de therapeut moet zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging en ingeschreven staan bij een erkend Therapeuten Register;
  • de therapeut moet zijn opgeleid op HBO-niveau, en moet continue nascholing volgen;
  • de therapeut moet deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing.

Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van de therapeut.

Ik ben aangesloten bij VBAG en sta geregistreerd bij RBCZ. Dat geeft u recht op een geheel of gedeeltelijke vergoeding van  de acupunctuur en of de natuurgeneeskundige behandeling door uw zorgverzekeraar, mits dit in uw aanvullende verzekering is opgenomen.

U dient zelf bij uw verzekeraar te informeren of de onderstaande verenigingen door hen erkend worden.

VBAG Licentie nummer: 2.100921.A

RBCZ Licentie nummer: 911746R

Het eigen risico geldt niet voor de zorg die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Klik op een logo om de website van een vereniging te bezoeken.

vbag-logo-web-2012

rbcz-logo-transp kopie