Call us  M: 06-51262063 T: 013-4681348

Wandelboslaan 30 5042 PD Tilburg Dienstencentrum "Welzijn West"

Moxatherapie een heilzaam warmte.

Moxatherapie  is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Moxa oftewel Bijvoetkruid (Artemisia Vulgaris) heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in torentjes op de huid geplaatst worden, een moxarol kan boven de huid of boven een acupunctuurpunt gehouden worden. Ook een  moxalamp met dezelfde moxa therapieverwarmende eigenschappen kan gebruikt worden  om een lichaamsdeel te verwarmen.

De warmte van de moxa dringt diep door en stimuleert de Qi, die de doorbloeding verbetert en de doorstroming van het lymfevocht bevordert. De toepassing hangt af van de aard van de klacht. Vooral bij klachten waar sprake is van koude, leegte of blokkade (in meridiaan) en bij ernstige vermoeidheid, kneuzingen, verstuikingen en gewrichtspijnen kan moxa een zeer heilzame werking hebben.

Moxatherapie kan daarnaast zeer succesvol worden toegepast bij het draaien van een baby die in een stuitligging in de baarmoeder ligt.   Tussen de 35-ste en 38-ste zwangerschapsweek is het toepassen van moxatherapie het meest succesvol om de baby in de gewenste houding te krijgen. Voorwaarde is dat de verloskundige of gynaecoloog hebben  geconstateerd dat er sprake is van een stuitligging  en dat het kindje nog voldoende ruimte heeft om te draaien en nog niet is ingedaald.